Комунальний заклад «Спеціалізований Центр медико-соціальної реабілітації дітей» Дніпропетровської обласної ради» є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров´я.
Суб - Нед: Вихыдний
(067) 628-07-98
info@example.com

Задати питання  Title Image

  Розвиваючі заняття

  Розвиваючі заняття

  Спрямовуються на оволодіння отримувачами послуг знаннями, уміннями і навичками, необхідними для повсякденного життя, здобуття освіти і особистісного розвитку в суспільстві.

  Це сприяє: розвитку психічних функцій дитини (відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, конструктивної діяльності); естетичному вихованню її; соціальному формуванню дитини, як особистості; забезпеченню розширення сфери її життєдіяльності та поліпшенню якості життя дітей.

  В нашому закладі психолого-педагогічна реабілітація включає в себе:

  – Заняття с психологом;

  – Заняття з логопедом (дефектологом), сурдологопедом, сурдопедагогом;

  – Арт-терапія;

  – Заняття в залі сенсорної інтеграції;

  – Заняття в музичній залі;

  – Заняття з вихователем з корекційно-виховної роботи.

  В нашому закладі впроваджена модель медико-соціальної реабілітації дітей з ураженнями нервової системи «Тандем-партнерство», а саме напрямок: «Сім’я – дитина – фахівець». Завдяки таким напрямкам вирішуються такі питання, як:

  – Розуміння батьками проблеми дитини;

  – Виявлення та ознайомлення батьків із можливостями дитини пристосуватися до навколишнього середовища;

  – Сумісна («Батьки-фахівець») розробка програми реабілітації дитини;

  – Навчання батьків елементам індивідуальної реабілітації: ЛФК, масаж (в т. ч. логопедичний), логопедична та психолого-педагогічна корекція, поведінкова терапія;

  – Визначення (сумісно «Батьки-фахівець») ефективності реабілітаційних заходів у відношенні до дитини в динаміці її розвитку;

  – Сприйняття батьками своєї дитини не як інваліда, а як рівноправної людини з особливими потребами;

  – Визначаються напрямки та перспективи подальшої реабілітації кожної дитини за ступенем її можливої адаптації (повторні курси реабілітації в нашому Центрі, лікування в інших закладах, санаторно-курортне лікування тощо.

  В роботі ми застосовуємо декілька авторських методик, традиційні та нетрадиційні методи та прийоми:

  – Методика Монтессорі – принцип праці педагога з дитиною будується за правилом: «Допоможи мені зробити це самому», а також «Свобода і дисципліна» – мотивує дитину на пізнання нового.

  – Методика Кандибура – з її допомогою розвиваємо пам’ять, увагу та мислення. Важливе місце займають спеціальні вправи на встановлення контакту дитини з оточуючим світом.

  – Елементи методики Нумікон – методика є своєрідним мостом, що дозволяє дитині співвіднести абстрактні поняття із реальними відчутними обертами з оточуючого середовища.

  – Елементи методики Макадо Шичиди – особлива увага надається розвитку саме правій півкулі мозку, яка відповідає за інтуїцію, фантазію та пам’ять.

  – Карточки Глена Домана – дозволяють закласти основи для розвитку високого рівня інтелекту, сформувати стійку тягу до навчання, навчити неймовірно ранньому читанню.

  – Блоки Золтана Дьенеша – діти навчаються порівнювати, узагальнювати, класифікувати предмети за різними ознаками. Заняття з блоками Золтана Дьенеша  навчать дитину усвідомлювати простір та розташування предмета у ньому.

  – Набір Кюізінера – для логічних ігор. Навчання в ігровій формі з набором Кюізінера засновується на принципі наочності.

  – Методика Тари Делані – ефективний метод ігрових занять з особливими дітьми.

  – Пальчикові ігри – сприяють розвитку мовлення, творчої діяльності. Сюди входить пальчикова гімнастика, масаж природніми матеріалами (шишки, каштани та ін.), вправи з масажерами (колючими м’ячами, су-джок).

  Реабілітація у нашому Центрі має великий попит у пацієнтів.

  Ефективність реабілітації складає 97% покращень.

  Реабілітація дітям проводиться безкоштовно, платні послуги  не надаються.